Nej till vindkraft i Finnskogen

Finnskogen ska skyddas från stora ingrepp i naturen

Förnybara energikällor är framtiden. Vi vill stödja omställningen till solceller och vindkraft, samtidigt som vi kommer att ta hänsyn till ett vettigt genomförande av stora projekt. Finnskogen ska skyddas från stora ingrepp i naturen. Därför tog vi beslutet att anta förslaget "Alternativ 1".

"Förslaget innebär att tre områden i kommunen anses vara olämpliga för etablering av vindkraft. Etablering av vindkraft i områden utanför stoppområdena är ur kommunens perspektiv fortsatt möjlig. Vid en prioritering mellan olika intressen om markanvändning har planförslaget med de tre stoppområdena i första hand prioriterat besöksnäringens, friluftslivets och kulturlandskapets intressen samt hinderfrihet för flyget vid Torsby flygplats."