Framåt för Höljes

Kultur, media och idrott ska finnas för oss alla

Idrott, kultur, motorsport, stora arrangemang och små uppvisningar – alla event har sin plats och är viktiga för oss.

Vi jagar avgaser inte bilarna.

 

Alla människor oavsett var de bor, vilken bakgrund de har får ta del av kultur och vara med och skapa.

Den offentligt nansierade kulturen ska vara tillgänglig för alla i hela landet, det ska till exempel finnas scener även på landsbygden.

Public service ska behållas, men finansieras med en ny public service-avgift för alla.

Vi vill att sport och idrott startar redan under skolåren på ett lekfullt och kravlöst sätt. Och vi vill ha fler platser för spontanidrott.

Ideella föreningar inte ska behöva betala moms och du som ger gåvor till en ideell organisation ska få dra av det på deklarationen
De är alla mötesplatser där man träffas för att man har ett särskilt intresse. Sådana aktiviteter ger verklig integration mellan människor med olika bakgrund. Därför är det också bra för hela vårt samhälle, integrationen och demokratin.