EU-val 26 maj

Onsdagen den 8 maj börjar förtidsröstningen till årets val.

Onsdagen den 8 maj börjar förtidsröstningen till årets val.

Din förtidsröst kan du kan lämna i Kommunhuset i Torsby, Biblioteket i Torsby och Sysslebäck samt i Bokbussen.

Vallokalernas öpetider hittar du på Kommunens hemsida:

https://torsby.se/kommunpolitik/euval2019/rostningslokalerbudrostningambuleranderostmottagare.4.5425eaf31695c23adc24b9ce.html