Snart avgörs framtiden för Gene fornby

På grund av bristande underhåll har Gene fornbys skick de senaste åren blivit allt sämre. I början av 2022 presenterades en utredning av fornbyn för politikerna. I utredningen redogjordes det för tre framtidsscenarion – varav ett var att bränna ner fornbyn. Detta reagerar Björn Olsson (C), ledamot i kultur- och fritidsnämnden emot.

– Jag ser helst att man försöker utveckla den på något vis men då inte i kommunal regi.Björn tror att det finns andra som kan utveckla området betydligt bättre än kommunen.

– Det har i princip inte lagts ner fem öre under väldigt många år. För att vårda skattemedlen, tycker jag att man ska försöka avyttra fornbyn eller utarrendera fornbyn i befintligt skick. Alternativt att det säljs till någon som vill driva och utveckla området.

I en artikel i Allehanda för ett tag sedan fanns det privata alternativ som hade planer på att utveckla området för turismändamål, något som tyvärr stoppades på grund av säkerhetsaspekten för vissa byggnader.

https://www.allehanda.se/2022-05-09/foretagare-upprorda--stopp-for-deras-planer-pa-gene-fornby

– Jag tycker det är fantastiskt roligt att det finns företag som ser en möjlighet med området. Sådant ska uppmuntras säger Björn vidare i artikeln. I juni ska nämnden göra ett studiebesök på området för att få en helhetsbild och möjlighet att ställa frågor. När beslut tas i frågan är inte i dagsläget bestämt.

Läs hela artikeln:

https://www.allehanda.se/2022-05-23/gene-fornbys-osakra-framtid--sa-tycker-politikerna