Kultur och fritid

Kultur och Fritid - udrag ur valprogrammet

  • Kulturskolan ska utvecklas. Spela, dansa, sjunga och teater berikar alla!
  • Det ska ges mer stöd till föreningslivet för barn och ungdomar.
  • Utveckla Vivsta skola till ett kulturellt centrum för alla åldrar med lokaler att hyra i alla storlekar.
  • Y:et. Utveckla konceptet sinnenas vägar inom kultur och historia. Flera besöksmål med rätt koppling till digitala kartan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.