Berit Gullbransson

Personbild


Ordförande i kretsstyrelsen

Jag är civilingenjör och i 40 år har jag arbetat med miljö där frågan förändrats från att vara lokal till att bli global där vi alla måste samverka för vår gemensamma framtid. Idag vet vi att miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand för ett hållbart samhälle.

Jag är född på Öckerö men har bott i Göteborg många år och på Hönö innan jag flyttade tillbaka till mitt föräldrahem 2012.

Jag älskar att vara ute och känna friheten på ön, men som senior kan jag också ägna mig åt det jag tycker mycket om, att resa och vara tillsammans med barn och barnbarn.

I Öckerö kommun vill jag vara med och lägga ett hållbarhetsperspektiv på det kommunala arbetet.

Kontakta Berit Gullbransson

Kontakta Berit

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.