Miljö och klimat

Effekterna av de klimatpåverkande utsläppen blir allt mer allvarliga och den biologiska mångfalden är hotad. Rent vatten och tillgången till vatten är en framtidsfråga.

Vi vill använda energikällor som är förnybara och därför bra för klimatet – vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi – och som inte orsakar de miljöproblem som är förknippade med kärnkraften (såsom uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar).

Centerpartiet i Öckerö vill arbeta för

  • Införa energisparåtgärder, utbilda kommunens invånare hur man sparar energi.
  • Undersöka vilka energispar möjligheter som finns i kommunen, både på kommunal nivå, företagande och privatpersoner.
  • Underlätta för solceller vid all byggnation samt möjligheter till lagring av energi.
  • Upprätta en handlingsplan för förändrad klimatsituation, vid händelser såsom översvämningar, elbrist och infrastrukturförändringar.
  • Vi vill se över möjligheten för återbruk vid återvinningsstationen, det någon ser som förbrukat kan någon annan se som en skatt.
  • Kommunen ska få ekonomisk fördel vid havsbaserad vindkraft som placeras i närheten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.