Vår Politik

Centerpartiet i Partille är framåtdrivna och arbetar för en värld där människor får friheten och respekten att förverkliga sina drömmar och göra det mesta av sina liv.

Vi vill se ett Partille där alla upplever att de har kommunen och samhället på sin sida. Där alla elever får stödet de behöver för att bygga sig en framtid, där det är lika naturligt att kunna vandra i våra natursköna områden som det är att känna sig sig trygg när man är ute och promenerar i våra bostadsområden. Vi vill se ett Partille där man inte behöver oroa sig för framtiden och där kommunen tar ett större ansvar för den gröna omställningen.

För att fortsätta framåt måste Partille möta ett antal utmaningar som vi står inför idag. Som en liten kommun nära en stor stad får vi ofta frågor och propåer om att exploatera mer av kommunens mark. Sedan förra valet har vi framgångsrikt försvarat och bevarat Finngösaravinen, men kampen för att bevara våra naturområden tar inte slut, utan måste fortsätta föras varje mandatperiod. Vi ser också att andra problem som är vanliga i de stora städerna spiller över till oss. Allt fler människor känner sig otrygga och populistiska rörelser utnyttjar den otryggheten för att klyva samhället. Vi vill göra mer för ett säkrare Partille, men inte genom att ställa grupp mot grupp, utan genom att bjuda in fler att samarbeta för en tryggare kommun. Tillsammans kan vi ta Partille framåt och skapa en ännu bättre kommun att bo och leva i!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.