EURO

Centerpartiet gillar EU, men inte Euro, varför då?

Vi har länge påpekat riskerna med en gemensam valuta. Tanken med den gemensamma valutan var från början att knyta länderna närmare varandra och skapa tillväxt. När finanskrisen kom utvecklades ekonomin olika i varje euroland. Länderna hamnade i otakt med varandra. Flera euroländer drabbades hårt av krisen. Om man saknar en egen valuta måste varje stat sätta undan pengar för att klara av kriser. Flera av euroländerna har inte gjort det. Vi respekterar svenska folkets nej till att införa euro som valuta i Sverige.