Vad kan Centerpartiet
göra för mig?

Vår vision för framtiden är hoppfull. Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. I ett mer jämställt Sverige. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för klimat och miljö. Utifrån det formar vi vår politik.

sol-has-bg

En ljusare framtid är möjlig

Centerpartiet vill skapa ett friare samhälle där alla har möjlighet att lyckas i livet – oavsett vem du är eller var du bor. Vi kan bygga ett samhälle som tar vara på hela landets styrka och växtkraft, på landsbygd, i byar, i städer och i förorter.

Vi vill se till att vi tillsammans klarar klimat- och miljöutmaningen och överlämnar en hållbar planet till kommande generation. 

Samtidigt måste vi skapa ett mer jämställt Sverige som stärker kvinnors egenmakt och stoppar mäns våld mot kvinnor. 

Och förbättrar vår gemensamma välfärd, från den bästa skolan när du är ung, till den bästa sjukvården när du blir sjuk och den bästa omsorgen på ålderns höst.

Vi som bor i Sverige kan göra allt detta – tillsammans.

Klimatet behöver vår handlingskraft

Centerpartiet sätter klimatet först, för att framtiden måste vara grön.

Därför vill vi:

  • Fördubbla elproduktionen av utsläppsfri och förnybar energi i Sverige.
  • Göra det lätt att göra rätt, så att fler väljer klimatsmarta lösningar.
  • Ta vara på Sveriges gröna industriboom, med en utsläppsfri infrastruktur och utbyggda elnät.

Hela Sverige behövs

Landsbygden bygger Sverige. Oavsett var i landet du bor ska du kunna ha tillgång till en pålitlig infrastruktur, uppkoppling, en bra skola och en nära vård. Det måste också vara möjligt att hitta ett bra jobb eller starta ett framgångsrikt företag.

Därför vill vi:

  • Bygga ut bredbandet i hela landet och se till att alla som vill har mobiltäckning.
  • Rusta upp järnvägar och bygga nya stambanor, tillsammans med bättre vägar runtom i landet.
  • Se till att det finns en trygg polisnärvaro, bra skolor och en nära vård - från norr till söder.

En skola för livsresor

Vi vill stärka skolan och ge kraft år varje elev att nå sina kunskapsmål – i hela landet.

Därför vill vi:

  • Att alla elever ska må bra och få möjlighet att lyckas genom ett reformerat betygssystem, stärkt elevhälsa och ett nationellt hälsovårdsprogram. 
  • Stärka ledarskapet genom ett offentligt mål för antal medarbetare per rektor inom förskola och skola.
  • Se en ny modell för finansiering av skolan med en fast grundpeng per skola och en rörlig elevpeng.
Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.