Flyktingamnesti

Det är omänskligt det som händer nu, när unga personer avvisas till Afghanistan, där det råder kaos. Kan ni inte stoppa detta?

I början av juli i år skrev Annie Lööf och Johanna Jönsson, som är vår talesperson i dessa frågor, en gemensam debattartikel i Expressen, där de förde fram att utvisningarna till Afghanistan bör pausas och att de personer som var under 18 år när asylansökan lämnades in hör i Sverige ska bedömas utifrån den åldern när beslut fattas. Centerpartiet värnar rätten att söka skydd och vi anser att det är Migrationsverket och domstolarna som ska bedöma skyddsskäl, inte politiker. Trots det anser vi att Migrationsverket bör göra en paus och ta fram ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan. Regeringen bör också tillsätta en utredning för att se om Migrationsverkets säkerhetsbedömningar behöver förbättras.