HBTQ

Vad vill ni göra för HBTQ-personer?

Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har länge drivit på kampen för HBTQ-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) rättigheter. Den som älskar någon av samma kön ska ha samma rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön.