ISK

Står Centerpartiet bakom regeringens förslag att höja skatten på ISK-konton?

Nej, Centerpartiet vill inte se någon ökad beskattning av Investeringssparkonton - ISK-konton. Det är en bra sparform.