Järnvägar

Samtidigt som det saknas pengar till underhåll av det befintliga järnvägsnätet, satsas många miljoner på att bygga ett nytt järnvägsnät, avsett för höghastighetståg i södra Sverige. Kommer det att finnas pengar för underhåll av detta järnvägsnät, kan man undra?

Centerpartiet satsar på ett järnvägslyft. För 2018 satsar vi 500 miljoner extra jämfört med regeringen på underhåll och satsningar för att höja punktligheten samt lika mycket på regionala banor. 2019 och 2020 är de extra satsningarna 1.000 miljoner och 500 miljoner. Tillsammans blir det en extra satsning om fyra miljarder för att se till att tågen kommer fram i tid.