Kvotering

Det är förskräckligt att det sitter så många män på så många ställen bland annat i bolagsstyrelserna. Är det inte dags för kvotering?

Centerpartiet är ett liberalt parti som tror på frihet. Kvotering är ett tvång, så det är inte ett alternativ för oss. Kvotering av styrelser inskränker äganderätten, som också är central för Centerpartiet. Det är ägaren som ska bestämma över sitt företag. Centerpartiet vill också att fler kvinnor ska starta, äga och driva företag. När antalet kvinnor som driver företag ökar, så får vi fler personer som kan vara aktuella för styrelseposter. Det är dessutom mer effektfullt att jobba med jämställdhet genom jämställda ledningsgrupper. Valberedningarna behöver också göra sitt jobb ordentligt. Gör de det så behövs ingen kvotering.