Monarki

Monarki upprätthåller ett föråldrat system som gör skillnad på människor och intalar unga att vissa positioner är ouppnåeliga för dem.

Tack för synpunkterna! Centerpartiet anser att kungahuset har ett stort PR-värde och att kungens inflytande över statsskicket är starkt begränsat. Men eftersom vi lever i en demokrati, så har vi rätt att tycka olika.