Pälsdjursuppfödning

Jag tycker att pälsdjursuppfödning borde förbjudas, jag gillar inte djur i bur.

Centerpartiets inställning till pälsdjursuppfödning är att den ska få finnas, men att den självklart måste följa de djurskyddsregler som vi har i Sverige. Om vi skulle införa ett förbud i Sverige, så skulle produktionen flytta utomlands till länder med ännu sämre djurskydd och utan kontroller. Då har vi inte vunnit något, när det gäller djurens bästa.