Rovdjur

Jag tycker att det finns för mycket varg i Sverige. Vargstammen borde begränsas.

Centerpartiet vill att de svenska stammarna av varg, björn, järv, lo och kungsörn ska bevaras samtidigt som man ska ta hänsyn till de människor som bor och verkar där rovdjuren finns. Vi vill också öka människors förståelse för rovdjur.