Karlshamn
Centerpartiet lokalt

Kommunstyrelsen

Personbild


Mats Dahlbom 1 vice ordförande,

Marco Gustavsson ledamot,

Sofie Ekenberg ersättare

Text