Karlshamn
Centerpartiet lokalt

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Personbild


Mats Dahlbom ledamot, Marco Gustavsson ersättare

Text