Julkalender 2016 - Lucka 16

Vårt vallöfte - Fortsätta utbyggnaden av fibernätet i hela kommunen. Bredband är en förutsättning för att företag ska kunna driva verksamhet och att människor väljer att bo på orten.

Koppartråden avvecklas och kravet på bredband ökar i takt med användningen av digitala tjänster. I takt med efterfrågan träder också nya aktörer in på marknaden.

Vi lägger nu om planerna för bredbandsutbyggnaden med hänsyn till den nya konkurrenssituationen och bortkopplandet av kopparkabel. Detaljer ännu inte klara men vi siktar på ett mål upp mot 100% tillgång till bredband för kommunens hushåll.