Rubrik

Vårt vallöfte - Att kommunens förskolor och skolor ska erbjuda barnen en giftfri miljö. Därför krävs en noggrann kartläggning av verksamheterna följt av tydliga miljömål. Vid nyproduktion ska det byggas med material utan gifter.

Just nu pågår ett arbete på förskolan med att rensa ut giftiga material. Vi har börjat med de lågt hängande frukterna där exempelvis leksaker byts ut efter hand. Vi har också antagit en ny miljö-, energi och klimatstrategi och vi kör projekt hållbar upphandling - att göra rätt från början.

En noggrann kartläggning av verksamheterna av våra miljöstrateger ska följas av tydliga miljömål och alla kommunens kök ska vara KRAV-certifierade till nivå ett. Maten som serveras ska vara sund, säker och av hög kvalité.