Per åsling på besök

Vår man i skatteutskottet, Per Åsling, har varit på besök i Blekinge!

Det blev en slingrande, "krångelresa" men också många positiva möten med engagerade företagare!  

Dagen började hos Sandhamn Marin i Torhamn för diskussion runt krångel med myndigheter och anställningar. Hos Jämjöhallen fick Per sedan en god insyn i butiksvärlden och vikten av serviceorter genom en framgångsrik handlare som tredubblat sin omsättning under 10 år.

Via en kort tur på nuvarande E22 tog man sig till Ramdala och mötte Bondeupproret för att diskutera konsekvenserna för livsmedelsproduktion och företagande när åkermarken ianspråkstas för infrastruktur.

Från Ramdala gick åter resan norrut till Fredrik Karlsson på Skrävle kooperativa förskola för ett samtal runt de speciella förutsättningar som gäller i denna bransch.

Sist men inte minst besöktes Pingstförsamlingen i Karlskrona som hade ännu mer att berätta när det gäller stelbenta regler och myndighetskrångel för våra EU migranter och deras möjligheter till självförsörjning.

Vi hoppas nu att Per fått många nyttiga erfarenheter att ta med sig i kommande riksdagsarbete!