Glöm inte kyrkovalet! Ladda med Valupptakt 24/8!

Varje röst är viktig! Du som är medlem i Centerpartiet utnyttja Din röst söndagen den 17 september. Du kan även förhandsrösta på församlingsexpeditionerna efter den 4 september eller brevrösta med bud. Brevröstningspaket finns på församlingsexpeditionerna.

Ladda gärna upp med valupptakt torsdagen den 24 augusti kl. 18.30 i Bräkne-Hoby bygdegård. Kyrkoherde Patrik Magnusson, Jämjö pastorat, besöker oss och talar om sina tankar ”Kyrkan i dag och framöver”. Frågor och diskussion. Kaffeservering med fralla och liten kaka.