Karlskrona
Centerpartiet lokalt
 • / Nyheter
 • / Välbesökt nomineringsstämma i Skrävle

Välbesökt nomineringsstämma i Skrävle

Centerpartiet i Karlskrona har hållit en välbesökt nomineringsstämma i Skrävle bygdegård. Ett 60 tal medlemmar mötte upp för att lyssna på vår landshövding, hylla BeBo landsbygdspristagarna, äta gott och slutligen fastställa kandidaterna till nästa års kommun och landstingsval.

Landshövding, Sten Nordin, inledde kvällen med att berätta om sin bakgrund som politiker samt vikten av att kunna växla perspektiv beroende på uppdrag. Rollen som landshövding är måhända opolitisk och handlar om att vara just myndighetschef och regeringens förlängda arm som ska verka för att det råder lika villkor runt om i landet men man skulle också kunna säga att landshövdingen arbetar som lobbyist för länet i syfte att verka för länets intressen i de nationella besluten. Denna roll som Blekinges företrädare tar Sten Nordin på stort allvar i olika sakfrågor som infrastruktur, tilldelning till högskolan, bostadsbyggnation, integration m.m. 

Två glada Bebo Landsbygdspristagare!

Sten Nordin delade därefter, tillsammans med kretsordförande Ingrid Hermansson, ut årets Bebo Landsbygdspris till Emily Nilsson och Maths Larsson. Priset delas ut någon som bidrar till en levande landsbygd genom att ta vara på gamla hus, renovera upp dem och se till att de blir bebodda. Emily och Maths har själva renoverat två hus som nu hyrs ut året runt boende till glädje för både hyresgäster och grannar.

Efter god mat och dryck var det så dags att fastställa kandidaterna till kommun och landstingslistorna. Nomineringskommitténs ordförande redovisade nomineringsarbetet och berättade att 84 medlemmar deltog i medlemsomröstningen vilket gav god hjälp i arbetet med att fastställa listorna. De föreslagna listorna var därmed redan förankrade och fastställdes i god enighet med ett fåtal tekniska justeringar.

Landstinglistan med 23 namn fastställdes i sin helhet enligt nedan.

 1. Lars Karlsson
 2. Ingrid Hermansson
 3. Eva Franksson Colliander
 4. Claes Gustavsson
 5. Mats Andersson
 6. Malin Wästfelt
 7. Johan Genestig
 8. Maria Persson
 9. Roger Arvidsson
 10. Kennet Henningsson
 11. Pernilla Persson
 12. Sven Borén
 13. Cecilia Nilsson
 14. Bernt Runesson
 15. Nasir Akmad Khaja
 16. Yaman Masri
 17. Ingela Abramson
 18. Johan von Reis
 19. Lena Kockum
 20. Nils Jedhammar
 21. Eskil Johansson
 22. Jean Pierre Candiotti Bustamante
 23. Per Pettersson

Karlskronas topp 4 kandidater till landstinget!

Kommunlistan fastställdes i sin helhet enligt nedan.

 1. Magnus Larsson
 2. Maria Persson
 3. Jörgen Johansson
 4. Ingrid Hermansson
 5. Johan Genestig
 6. Ingela Abramson
 7. Lars Karlsson
 8. Pernilla Persson
 9. Johan von Reis
 10. Britt-Marie Havby
 11. Fredrik Karlsson
 12. Malin Wästfelt
 13. Roger Arvidsson
 14. Sven Borén
 15. Cecilia Runesson
 16. Ann-Louise Trulsson
 17. Claes Gustavsson
 18. Agnetha Persson
 19. Nils Jedhammar
 20. Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson
 21. Nasir Khaja Akmad
 22. Gunilla Gustavsson
 23. Yaman Masri
 24. Per Pettersson
 25. Katarina Johansson
 26. Cecilia Nilsson
 27. Magnus Carlsson
 28. Julia Johansson
 29. Jean Pierre Candiotti Bustamente
 30. Kennet Henningsson
 31. Lena Kockum
 32. Eskil Johansson
 33. Anna Havby

Topp 10 kandidater för kommunlistan