Pernilla Persson ger svar på tal i gårdagens skoldebatt!

Under gårdagens sakdebatt med fokus på skolfrågan lämnade moderaten Camilla Brunsberg betyget F till majoritetens sätt att sköta skolan i Karlskrona. Det fick vice ordförande i Kunskapsnämnden, Pernilla Persson (C) att gå till motangrepp och betyget efter hennes anförande kan inte bli annat än stort A. Missade du debatten kommer hennes inlägg här:

Med skolöverenskommelsen som grund har vi i centerpartiet, socialdemokraterna och liberalerna skapat en stabilitet och trygghet för ALLA våra skolor. Barn och föräldrar har inte behövts oroa sig över att deras skola skulle behöva läggas ner och vi införde ett resursfördelningssystem som innebar att alla skolor skulle ha pengar till en lärare i klassrummet, även landsbygdsskolorna.

Vi har byggt ut och renoverat i en rasande takt:

 • I Nättraby har man får en ny skolenhet och just nu byggs det där igen.
 • Hästöskolan har fått tillgång gamla medborgarhuset.
 • Saltöskolan har renoverats
 • I Holmsjö står de paviljonger som sattes dit i flycktingvågens spår kvar och används fortfarande.
 • Tvings skola har renoverats och delar av förskolan har flyttat in i dessa ljusa och fina lokaler.
 • Tullskolan har byggts ut.
 • Lyckeby kunskapscentrum har både byggt ut och fått paviljonger.
 • Ramdala skola byggs ut för att bli tvåparallellig
 • På Rosenfeltskolan har förskolan flyttat ut för att ge plats åt skolbarn och i höst kommer paviljonger dit.
 • På kyrkskolan i Jämjö kommer Paviljonger sättas i avvaktan på att Jämjö kunskapscentrum är färdigt.

Detta är bara grundskolor. Därtill kommer utbyggnader och förhyrningar både för förskolan och gymnasiet.

Vi har alltså gjort massor den senaste mandatperioden. Detta var bara de hårda värdena sedan har vi ju givetvis fyllt våra lokaler med bra och kvalitativ verksamhet. Jag ska nämna några av de satsningarna:

 • Efter kritik från skolinspektionen byggde vi upp det systematiska kvalitetsarbetet som i princip saknades helt innan.
 • Vi har också byggt upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi har numera årshjul för båda kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet som i skolan omfattar både elever och personal.
 • Vi har anställt fler kuratorer (3st); psykologer (1), specialpedagoger (3).
 • Vi har anställt 3 samordnande de skolbibliotekarier och byggt upp skolbibliotek på alla skolor.
 • Vi har anställt en samordnande skolsköterska, vi har utökat skolläkartjänsten.
 • Vi har byggt upp studiehandledning på modersmålet vilket vi nästan helt saknande förut.
 • Vi har gjort it-satsningar för att få en större likhet mellan skolorna.

Detta var ord och inga visor från en mycket engagerad skolpolitiker!