Centerpartiet för Karlskronas skolor framåt!

Låt oss presentera centerpartiets gröna drömmar för en bättre förskola och skola i Karlskrona. Idag höll Pernilla Persson 1:e vice ordförande i Kunskapsnämnden och Johan von Reis ersättare i socialnämnden presskonferens utanför Tullskolan.

Detta är våra förslag:

  • Vi vill se en bättre samverkan mellan förskola/skola och socialförvaltningens familjestödsverksamhet. Eftersom skolan är en bra bas där alla barn finns är det bra om även familjestödsverksamheten har sin utgångspunkt därifrån för att på ett mera naturligt sätt fånga upp de barn och familjer som behöver stöd.
  • Busspeng till skolor utan fungerande kollektivtrafik. Vi vill även se ett utökat stöd till de skolor som inte kan nyttja vår väl fungerande kollektivtrafik. I vissa delar av vår kommun så är det ett betydligt större bekymmer att ta med sig en klass in till exempelvis Trossö för att kunna koppla sin undervisning med besök på exempelvis museum, stadsbilbliotek eller övriga intressanta platser som vi har hela vår kommun full av.
  • Mindre grupper i förskolan. Vi är beredda att se över maxtaxan för att ekonomiskt kunna finansiera detta.
  • Fasta elevassistenter. Idag är det många gånger personer som kommer direkt från gymnasiet som anställs som elevassistenter till barn som har omfattande behov. Att de barn som har störst behov av kompetent personal får tillfälliga lösningar med outbildad personal tycker vi är fel och vill fastanställa elevassistenter som kan utbildas och fortbildas på ett annat sätt. Även andra personalkategorier som tex socialpedagoger och arbetsterapeuter kan vara bra komplement till övriga personalkategorier inom skolan.
  • Vi vill se ett helhetstänk på miljön. Både när det kommer till det hållbara tänket med mat, transporter, inköp mm. men kanske främst hur det ser ut för elever och personal som befinner sig där fem dagar i veckan. Vilken miljö finns och hur bör den vara. Vilka enkla insatser kan göras för att skapa olika typer av miljöer på skolorna. Typ tysta rum, möjlighet för soffhäng, rum för aktivitet som pingis, biljard, kreativa rum. Egentligen lättplockade och låga frukter på många skolor om man bara har lite tanke bakom.
  • Vi välkomnar Engelska skolan till kommunen.

Håller du med? Välkommen med din röst!