Så vänder vi utvecklingen på landsbygden!

Under en längre tid har arbetstillfällen, bostadsbyggnation och kommunal service flyttats steg för steg från landsbygden till tätorterna. Vi tror inte att detta sker planerat. Varje beslut är säkert väl underbyggt och baserat på fakta MEN problemet är att det saknas en helhetssyn och en konsekvensanalys som utgår ifrån landsbygdens förutsättningar snarare än det enskilda beslutet för den enskilda organisationen. Under tiden utarmas landsbygden allt mer. I all välmening….

Nu är det dags igen!

De båda hemtjänstgrupperna som idag finns i Fågelmara och Kättilsmåla ska flyttas och arbetet ska istället utgå ifrån Ramdala och Jämjö. Man menar att detta blir bättre för ekonomi och personal men vi ställer oss frågan: BLIR DET BÄTTRE FÖR KOMMUNEN SOM HELHET?

Konsekvenserna av att genomföra de föreslagna förflyttningarna av hemtjänsten i Kättilsmåla till Ramdala och Fågelmara till Jämjö blir att man får över 2 mil att köra på dåliga vägar till vissa brukare. Väljer man att köra större vägar blir det ännu längre och det blir mer bilkörning vilket ger en sämre miljö, större risker för trafikolyckor, mindre tid hos brukarna och färre arbetstillfällen på landsbygden. Ett argument har varit att det är svårt att hitta personal men, med mer tid i bilen så behöver man ännu mer personal om inte tiden hos brukarna ska bli mindre.

Vi vill vända på den negativa spiralen (låg service – utflyttning - sämre service) med en rad förslag:

  • Bygg fler hyreslägenheter i Kättilsmåla och Fågelmara så ökar underlaget eftersom fler äldre kunnat bo kvar och inte valt att flytta till större orter.
  • Öka samarbetet mellan hemtjänstgrupper på landsbygden vilket skulle förbättra möjligheterna att finnas kvar.
  • Producera maten lokalt på de näraliggande skolor som finns i stället för att transportera den långa sträckor från äldreboendenas kök.
  • Marknadsför möjligheten för pensionärer att äta lunch på skolorna.
  • Fler lägenheter och arbetstillfällen på landsbygden ger också möjligheter till utökad kollektivtrafik.
  • Höj hemsändningsbidrag för att ge större möjligheter för affärerna på landsbygden att erbjuda denna service.

Jörgen Johansson, Pernilla Persson och Lars Karlsson

Kommunfullmäktigekandidater för Centerpartiet i Karlskrona