Aktiva medlemmar med konkreta förslag på Centerpartiets årsstämma!

Karlskrona Centerkrets höll i måndags kväll årsstämma i Mariagården i Lyckeby. Förutom ordinarie årsmötesförhandlingar, där Ingrid Hermansson omvaldes till ordförande, hade stämman ett antal intressanta motioner att behandla.

Motionerna spände över ett brett område och handlade om allt från landsbygdsutveckling till jämställdhet. Årstämman beslöt att bifalla motioner angående bevarande av Rehabcenter i Rödeby, tågstopp i Spjutsbygd och bevarande av hemtjänstgruppen i Holmsjö samt införande av jämställt försörjningsstöd.

Motionerna om hemtjänstens omorganisation och dess påverkan på service och arbetstillfällen på landsbygden samt motionen gällande bemanning och utveckling av biblioteket i Rödeby besvarades också positivt även om delar av innehållet i dessa kräver mer omfattande politiska lösningar och prioriteringar för en långsiktig lösning.

Under kvällen talade också Sofia Nilsson, nybliven riksdagsledamot för Centerpartiet från Broby, och ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Sofia tog upp den svåra regeringsbildningsprocessen och gav stort beröm till Annie Lööfs ledarskap och förmåga att lyssna in underifrånperspektivet. Vikten av att regeringen nu levererar på Januariöverenskommelsen betonades. Överenskommelsen ska vårdas men levererar inte regeringen kommer inte C att stödja kommande budgetar.

Nilsson betonade också den i överenskommelsen ingående reformagendan för välfärden såsom åtgärder för valfrihet, kömiljard, primärvårdsreform, höjd kvalitet, satsningar på kompetensförsörjning och för att motverka psykisk ohälsa.

Efter en intressant föredragning serverades förtäring till de 50-talet samlade medlemmarna och mötet avslutades med avtackning av den avgående kretsstyrelseledamoten Mats Lindbom.