Karlskrona
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Budget 2020 är klubbad!

Budget 2020 är klubbad!

Det var bra stämning och debattglada politiker som debatterade budget på sista kommunfullmäktige före sommaren. Det märks att våra C-politiker blivit varma i kläderna och det det gjordes flera strålande inlägg ifrån våra ledamöter.

Pernilla debatterade skolan och Johan Genestig berättade om socialens pågående resa mot ökad styrning och kostnadsmedvetenhet. Maria Persson talade om allt som faktiskt fungerar och som vi kan vara stolta över. Jörgen Johansson noterade att flera politiker nu insett möjligheterna med byggnation i trä och Ingela Abramsson hoppade med ett leende upp i talarstolen och började med "Hej på er allihop det här var länge sen!" innan hon belyste vikten av stöd till dem som behöver.

Magnus Larssons tal får ni här nedan. Trevlig läsning!

Ansvar för klimat och miljö

Klimatet och den globala uppvärmningen är en av vår tids viktigaste frågor. Läget är allvarligt och det krävs kraftfulla åtgärder, över hela världen såväl som i Sverige för att hantera och motverka vattenbrist, torka, rekordvärme och skogsbränder.

Havet har länge betraktats som oändligt och därmed som en lämplig plats att dumpa allsköns mänskligt avfall i. Som väl är har de flesta ändrat tankesätt men ändå är bedömningen att om vi inte vidtar kraftfulla åtgärder finns det i framtiden en överhängande risk för att vi har mer plast än fisk i haven. Plast är det vanligaste skräpet i alla världens hav. Ofta är skräpet produkter som bara använts en gång som olika sorters förpackningar. Plast är ett material som håller väldigt länge men som ändå används till engångsartiklar.

I Karlskrona tar vi nu vårt ansvar och agerar kraftfullt för en grön omställning. Vi är en Ekokommun som jobbar efter hållbarhetsprinciperna och vi ska stärka vårt Agenda 2030 arbete. Vårt mål är att bli koldioxidneutrala. Vi ska säkra tillgången till rent vatten att såväl dricka som för det marina livet. Även framtida generation ska kunna bada och fiska i våra sjöar och kustvatten. Vi vill se ett ökande byggande med trämaterial som är ett bra sätt att binda koldioxid. I Karlskrona ska vi ha en sund och säker mat i våra offentliga kök där närproducerat och ekologiskt är viktiga inslag.

Attraktiva Karlskrona

Vi ska bygga det attraktiva Karlskrona. Det ska vara möjligt att bo och verka i hela vår kommun. Vi fortsätter satsningen på stadsförnyelse i samarbete med fastighetsägare och handel. Ett arbete som gav en mycket hedrande silverplats när Årets stadskärna utsågs 2019 men vi vill mer. Utmärkelser är inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi får en levande och attraktiv stadskärna där människor vill vara och företagande och handel kan utvecklas. Därför valde vi att lägga den nya Eventarenan centralt och vi kan redan se vilken tillgång det kommer att bli för kommunen framöver genom framgångsrika arrangemang som Innovationsriksdagen, Miljömålsdagarna och VM kval i handboll för damer.

För att en kommun ska vara attraktiv krävs också ett rikt kulturliv. Nu är det kulturens tur. Centerpartiet har länge drivit på för att ett nytt Kulturhus ska förläggas i anslutning till Stortorget för att på bästa sätt tillvarata de resurser som finns där och att vi på sikt kan utveckla ett unikt kulturkvarter. Det är med glädje vi nu följer arbetet med ett nytt Kulturhus på den gamla posttomten. Samtidigt satsar vi också på en ny mobil kultur- och bokbuss som kan tillgängliggöra kulturlivet även för våra mindre orter och landsbygden på ett helt nytt sätt.

Just nu är vi mitt uppe i arbetet med en ny översiktsplan. Vi har turnerat runt på olika platser i kommunen för att samla in synpunkter. Var vi än kommit har människor framförallt lyft önskemål om bostadsbyggande. Den här budgeten innehåller en fortsatt stor satsning på samhällsbyggande. Vi ser nu byggkranar på Trossö, Pottholmen, Pantarholmen, Nättraby och i Lyckeby. Men kommunen och behoven är större än så. I vår budget trycker vi hårt på att det ska byggas över hela kommunen. Det är bra att Karlskronahem nu tar tag i taktpinnen och tittar på möjligheten att också bygga i t.ex. Holmsjö, Sturkö, Jämjö och Rödeby.

Karlskrona ska fortsätta den framgångsrika satsningen på digitalisering och e-tjänster. Det ställer också krav på att bredband blir tillgängligt för alla. Det känns fantastiskt bra att vi nu tillsammans med Affärsverken lagt fast hur detta ska gå till. Runt 280 miljoner kronor kommer nu att investeras i bredband för Karlskronas landsbygd. Det möjliggör att de flesta kan ha bredband redan 2020. Det kommer att ge Karlskrona en konkurrensfördel för lång tid framåt och gör det på allvar möjligt att bo och verka i hela vår kommun.

I budgeten avsätter vi medel för att fortsätta arbetet med vår cykelstrategi men också för att kunna medfinansiera cykelvägar även där Trafikverket är väghållare. Det gäller framförallt landsbygden och våra mindre orter. Nu är det upp till Trafikverket att också möta upp och ta sitt ansvar för trafiksäkerhet och utveckling i hela kommunen.

I början på juni invigdes ARK56. Resultatet av det arkipelagruttsprojekt som nu pågått några år i syfte att tillgängliggöra och utveckla vårt Biosfärsområde. Det här ger utökade möjligheter för ett hållbart företagande i kust och skärgård samtidigt som vi värnar om miljö och biologisk mångfald. I koalitionens budget återfinns investeringsmedel för att utveckla våra nav och hamnar samt åtgärder för att lösa sophantering och toalettbesök.

Företagen och näringslivet är viktiga för oss.

Därför arbetar vi aktivt med strategiska markinköp för framtida behov. Vi ser över nuvarande och kommande behov av infrastruktur och företagsservice och vi arbetar vidare för att vara en attraktiv kommun såväl vid nyetablering av företag som vid nyanställning av arbetskraft. Under 2019 har kommunen påbörjat ett arbete kring tillväxt och utveckling som vi tar med oss in i kommande budgetår för att bygga ett på alla plan starkare Karlskrona.

Bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas budgetförslag.