Trafikantveckan invigdes av kommunalråd Magnus Larsson!

Trafikantveckan är ett årligt återkommande europeiskt initiativ som syftar till att främja miljövänliga resor och hållbara transportmedel. Den allmänna folkhälsan och livskvaliteten står i fokus - både klimat och invånare ska gynnas. Varje år har ett specifikt tema och årets tema är ”säker trafik till fots och på cykel”.

Trafikantveckan i Karlskrona invigdes igår med tal av Magnus Larsson kommunalråd för Centerpartiet med ett särskilt ansvar för miljö och klimat frågor. Var du inte på plats kan du läsa talet nedan eller så klickar du på länken så kan du se en kortversion på video via Facebook.

Invigningstal av Magnus Larsson kommunalråd för Centerpartiet med ett särskilt ansvar för miljö och klimat frågor.

Trafikantveckans tema ansluter väl till det arbete kommunen gör och särskilt väl till mål nummer 3 i vår budget som handlar om att Karlskrona kommun ska minska sin miljö- och klimatpåverkan. Klimatet och den globala uppvärmningen är en av vår tids viktigaste frågor. Läget är allvarligt och det krävs kraftfulla åtgärder, över hela världen såväl som i Sverige, för att hantera och motverka vattenbrist, torka, rekordvärme och skogsbränder.

Nu tillhör jag de som tror att vi kan göra mycket för att motverka en klimatförändring. I Karlskrona jobbar vi med FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 och som Ekokommun ska hållbarhetsprinciperna vara rättesnöret i allt arbete vi gör. Vi håller på och tar fram ett samlat hållbarhetsprogram och har precis startat upp ett nytt hållbarhetsutskott för att sätta än mer fokus på dessa frågor framöver.

Transportsektorn är en av våra stora utmaningar. Vi använder alltmer HVO, ett biodrivmedel framställt av förnybara råvaror, i den delen av vår fordonsflotta som inte är elfordon. Numer har vi också en biogasmack i Karlskrona och det blir ytterligare ett alternativ framöver. Samtidigt behöver vi se över mängden transporter och hitta bättre samordning. Nyligen togs beslut om att skicka ut vår nya trafikstrategi på remiss. Gör vi ingenting vet vi att fordonstrafiken kommer att öka kraftigt i Karlskrona framöver. En utveckling som inte skulle vara klimatsmart och där vi i dessutom har ont om ytor på Trossö och näraliggande öar. Vi tror vi kan ändra den utvecklingen genom att agera proaktivt. Genom satsningar på kollektivtrafik såväl till lands som till sjöss, pendelparkeringar, ett bra gång- och cykelnät, delningstjänster och digitalisering bygger vi ett mer hållbart samhälle. Trafikstrategins vision föreslås vara ”Ett attraktivt Karlskrona som främjar kollektivtrafik, gång och cykel, på ett sätt som gör det lätt att göra hållbara val. Hela resan – genom skärgård, stad och land – är enkel, tillgänglig och fossiloberoende”.

Kan vi ställa om en stor del av våra transporter enligt blir det utrymme för de som verkligen behöver använda bilen att också göra det. Kanske kan självgående fordon var en lösning som i framtiden innebär att vi även kan ha en kollektivtrafik med täta turer på landsbygden.