100% Infrastruktur med Anders Åkesson

Anders Åkesson besökte Karlskrona under måndagen – temat var 100% infrastruktur. Anders är riksdagsledamot från Kalmar och Centerpartiets talesperson för transportinfrastruktur och IT

Eftermiddagen inleddes med besök hos Ericsson där Martin Wallin och Helen Ola tog emot.
Anders fick en intressant inblick i ett världsomspännande telekomföretag och dessutom en historisk återblick över teknikutvecklingen från 1990 och framåt. Ericssons Karlskronakontor har under lång tid legat i framkant när det gäller livscykelanalyser av tjänster och gör vid behov snabba transfereringar av tjänster till nya plattformar och miljöer.

Detta och den ständigt pågående innovationsprocessen gör det viktigt att också kunna attrahera rätt kompetenser. För att lyckas med detta krävs ett bra ”ekosystem” och det är just detta ekosystem som gör att Karlskrona fått behålla det lokala Ericsson kontoret. I ett bra ekosystem finns det gott om samarbetspartners och framförallt tillgång till utvecklingsresurser.

Man lyfter särskilt BTH som bäst i världen inom aktuell forskning och varje år har man ca 100 BTH studenter som delaktiga i olika projekt och examensarbeten. Detta ger en god rekryteringsgrund som dock behöver vässas med spetskompetenser från hela världen. För att locka dessa är framhåller man två viktiga områden: tillgång till IB program och bra kommunikationer.

IB program finns nu tillgängligt i Karlskrona men vad gäller kommunikationer saknas fortfarande en del. Närmaste internationella flygplats är Köpenhamn och till denna reser man oftast med taxi då tågen inte är tillräckligt tillförlitliga. En flyglinje till Frankfurt ligger mycket högt på Ericsson önskelista.

Efter besöket på Ericsson väntade Sven-Olof Peterson från Karlskrona kommun för att informera Anders om effekterna av det pågående torsk och sillfiskestoppet i Östersjön. De tre kommuner som har drabbade fiskare, Karlskrona, Sölvesborg och Simrishamn, har i en gemensam skrivelse till statsrådet Jennie Nilsson påtalat konsekvenserna inte bara för fiskarna utan också för beredningsindustrin. I förlängningen betyder detta att fiskenäringen i dessa kommuner helt kommer att försvinna.

Sist ut av eftermiddagens ämnen var skötsel och bidrag av enskilda vägar. Jörgen Persson, representant från Trafikverket och ansvarig för kontakten med regionens vägföreningarna, var på plats för att svara på frågor och diskutera förbättringsåtgärder. Anders kunde konstatera att det skiljer sig en hel del mellan kommun till kommun. I vissa kommuner står kommunen för skötsel och i andra är det föreningar. Vanligtvis fungerar det bättre med föreningsdrift men det kräver både tid och kraft av de ansvariga. Vägföreningarna efterlyser också ökade stödresurser från Trafikverket då de avdelade personella resurserna hos Trafikverket inte alltid täcker behovet.

På kvällen talade Anders Åkesson på Karlskrona Centerkrets årsmöte. Senare under årsmötet bifölls en motion angående stärkt skydd av åkermark. Anders kommenterade detta enligt nedan.

– Jag tror att livsmedelsstrategin väger tyngre nästa gång man ska bygga på bra åkermark. Framöver måste vi ta ännu större hänsyn till åkermarken, eftersom den inte går att återskapa. Den är viktig för framtidens livsmedel och vi måste öka livsmedelsproduktionen betonade Anders.