Bredbandsfrågan i Karlskrona

Magnus Larsson C, replikerar på utspel från KD angående bredband. "Inledningsvis kan vi tyvärr konstatera att vi sällan ser några konkreta förslag som rör landsbygdsutveckling från KD i Karlskrona."

Man väljer att lägga merparten av sitt engagemang på andra frågor istället. När det väl kommer till skarpa beslut om detaljplaner m.m. i våra mindre orter har man röstat nej.

Det hade återigen varit önskvärt att KD kontrollerade fakta innan man rör upp damm och utdelar rallarsvingar. I den statistik jag redovisat gäller att bredband finns indraget i huset eller framdraget nära tomtgräns. För de flesta rör det sig om ca 20 meter men kan på landsbygden bli lite en längre sträcka på runt 50-100 meter. Det viktiga är ändå att bredbandstjänsten sen blir beställningsbar för fastighetsägaren oavsett avstånd.

Min utgångspunkt är att vi varken kan eller ska tvinga kommuninvånarna att ansluta sig. Det måste var och en få bedöma utifrån sina behov och sin ekonomi. Får jag frågan brukar jag ändå rekommendera fastighetsägare att ansluta sig. De allra flesta kommer att vilja ha eller behöva tjänsterna framöver. Om inte annat så påverkar det fastighetsvärdet positivt och gör fastigheten attraktive både vid en eventuell försäljning och för kommande boende.

Vi har i kommunfullmäktige i bred politisk enighet tagit beslut om hur bredbandsfrågan ska hanteras för att målet om 100% ska kunna uppfyllas. Ska jag nu tolka KD:s svar som att man har en annan linje här och att fastighetsägarna ska tvångsanslutas? Det är för mig oklart hur det ska kunna gå till men är det detta som KD utlovar kommuninvånarna till nästa val?

För Centerpartiet är delaktighet och inflytande väsentliga bitar i politiken. För oss är landsbygdsfrågorna viktiga varje dag och inte bara i fina valutskick vart 4:e år.

Magnus Larsson (C), kommunalråd Karlskrona