Så kan Karlskrona bidra till ökad elproduktion och klimatsmartare val

Med skenande elpriser och accelererande klimateffekter behöver Sverige snabbt få till en ökad elproduktion baserat på förnyelsebar energi. Centerpartiet ser att Karlskrona kan ta en ledande roll i detta arbete.

Satsningar på ökad elproduktion och förnyelsebar energi ger lokala jobb och sänker våra elkostnader, säger kommunalråd Magnus Larsson (C).

Genom minskade transporter och grönomställning gör vi viktiga insatser för att motverka klimateffekterna, säger Roger Arvidsson (C)

Centerpartiet i Karlskrona presenterar därför idag följande förslag:

  • Stimulera till ökad småskalig elproduktion
  • Ta initiativ till försök med havsbaserade solcellsparker
  • Solceller ska ingå vid större ny- eller ombyggnationer av kommunala fastigheter enligt tidigare kommunala beslut. Centerpartiet vill nu att det ska installeras solceller även på befintliga kommunala byggnader
  • Investering i ny panna till Mältan för ökad elproduktion
  • Minska koldioxidutsläpp och kostnader från transporter genom ökat Regionalt ansvar för förbränning
  • Stimulera till ökad användning av fjärrvärme
  • Vi vill underlätta för vindkraftsetableringar och bejakar havsbaserad vindkraft.