SVÅRARE ATT TA JOBB MED REGERINGENS POLITIK

Det är redan svårt att hitta arbetskraft. I sin iver att skylla samhällets alla problem på invandrare, genomför Tidöregeringen (M, KD, L med SD i spetsen) ett förslag, som gör det svårare för människor att etablera sig i Sverige och med det även försvårar för företag att hitta rätt kompetens att anställa.

Det vi pratar om här är ett förslaget om höjt försörjningskrav från 13 000 kr till
27 360 kr för arbetskraftsinvandrare utanför EU. Det är mer än en fördubbling. Förslaget trädde i kraft den 1 november 2023. Det innebär att man måste tjäna MINST 80% av medianlönen i Sverige för att få arbetstillstånd. Vi pratar alltså om en lön som många inhemska svenskar inte kommer upp i. Det är lönenivåer som inte ens ingångslönerna i industrin har. Det ska ändå tillämpas på arbetskraftsinvandrare.

Medan resten av EU försöker attrahera ny arbetskraft inom välfärden för att de möter samma demografiska utmaningar (fler äldre) som i Sverige, då gör regeringen i Sverige tvärt om och försvårar för människor att komma hit och jobba. Det värsta är att regeringen dessutom försvårar för människor som redan finns i Sverige med arbetstillstånd som nu riskerar att inte förlängas. Dubbelt fel. Vi förlorar de som jobbar idag och försvårar för de som vill jobba här.

Sveriges samtliga regioner och kommuner har genom ett yttrande från SKR skrivit att ”Ett höjt försörjningskrav i enlighet med förslaget riskerar att stänga ute värdefull arbetskraft samtidigt som det råder brist på arbetskraft på hela arbetsmarknaden.” De skriver också att ”Ett ökat försörjningskrav kan försvåra eller rent av omöjliggöra rekrytering av legitimerad personal till hälso- och sjukvården från länder utanför EU/EES. Detta eftersom dessa personer anställs på andra tjänster med lägre lönenivåer tills de fått en svensk legitimationen.”

Det är ett känt faktum att Sverige har behov av personal inom viktiga samhällsfunktioner såsom sjukvårdspersonal, men också gröna näringar, lastbils- och busschaufförer, lärare och personal inom äldreomsorg och barnomsorg. I SVT Agenda den 29 oktober visade man att det i Skellefteå fanns över 2000 lediga jobb under september månad. Det är dubbelt så många som är inskrivna arbetssökande på arbetsförmedlingen.

Enligt regeringen skulle det höjda försörjningskravet minska den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen. De menar att det handlar om arbeten som istället kan utföras av personer som redan bor i Sverige. Problemet med den logiken är att man förutsätter att företagen föredrar att anställa utifrån. Det regeringen då missar, är att det faktiskt är ganska krångligt och tidskrävande att anställa någon med arbetstillstånd. Det är redan svårt nog att locka människor från en landsända till en annan i Sverige, inom framförallt den offentliga sektorn.

Det här är på så många nivåer otroligt ansvarslöst. Människor måste ställa om sina liv för att regeringen är ryckig och ologisk i sin politik. Istället borde regeringen fatta beslut som ger arbetsgivare ökade möjligheter att trygga kompetensförsörjningen inom välfärden och näringslivet. Slopa det höjda försörjningskravet!

Kevin Ny
Gruppledare, Region Blekinge, Centerpartiet

Magnus Larsson
Distriktsordförande Blekinge, Centerpartiet

Ingrid Hermansson
Distriktsordförande Blekinge, Centerkvinnorna

Julie Tran
Gruppledare, Region Östergötland, Centerpartiet