Vi tar fighten för folkhögksolorna

Vi behöver satsningar nu och i framtiden för att utveckla Blekinge. Vi behöver bli fler som väljer att stanna kvar i länet och fler som väljer att flytta till vår vackra region. Fler måste uppleva Blekinge attraktivt att bo, leva och arbeta i.

Vi har en budget från Centerpartiet o socialdemokraterna som i sitt förslag till budget satsa på utvecklingen av kompetenshöjande insatser. En fortsätt satsning behövs på att utöka utbildning inom bristyrken. En satsning med 8 miljoner i Region Blekinges budget.

Folkhögskola fortsätta satsningen på yrkesutbildning inom bland annat kockyrket och vård och omsorgs yrken.

Därutöver avsätts resurser i en ny gemensam pott till länets samtliga folkhögskolor, i syftet att utveckla bristyrkesutbildningar. Satsningen motsvarar 2 miljoner kr 2024 samt 3 miljoner kr 2025 respektive 2026.

Vi behöver flera olika sätt att stärka människor. Ett är studieförbunden. Region Blekinge stödjer Blekinge Bildningsförbund. Nuvarande regering har kraftigt minskat statsbidraget till studieförbunden, trots utökat uppdrag till folkbildningen.

Centerpartiet, det liberala mittenpartiet, vill kompensera det minskade statsbidraget med att öka Regionens resurser till studieförbunden på totalt 3 miljoner. En ledamot tog tidigare upp i sitt anförande att det är oansvarigt att satsa på människors folkbildning.

I en värld som är förändring så ökar behovet av bildning. Människors dåliga mående ökar och kostnaderna ökar för samhället. Hur är detta synsätt att ta ansvar?

För att motverka konsekvenserna av regeringens kraftigt minskade statsbidrag till studieförbunden trots utökat uppdrag till folkbildningen, stärker Centerpartiet o Socialdemokraterna folkbildningen i Blekinge med 1 miljon kr årligen 2024 –2026.