Trafiksäkerheten genom de mindre samhällena måste förbättras

Uttalande antaget vid Karlskrona Centerpartikrets årsstämma i Sibbamåla 2024-02-27

Centerpartiet föreslår ett nationellt Sverigelyft för en fungerande infrastruktur i hela landet.

Trafikvolymen, särskilt tung trafik, har märkbart ökat genom Karlskrona kommun. En avsevärd del av trafiken är till och från färjeläget på Verkö. Annat kan vara att allt fler pendlar allt längre sträckor till och från arbetet. 

Trafiksäkerheten behöver förbättras genom de mindre samhällen som Fågelmara E22, Nävragöl, Holmsjö, väg 28 och Fridlevstad och Tving, väg 122. Det kan handla om lösningar som fartkameror, sänkt hastighet, breddning av väg, komplettering med gång- och cykelväg med aktivt skydd för oskyddade trafikanter. 

Centerpartiet kräver att kommun, region och Trafikverket gör en översyn av trafiksäkerheten utifrån aktuell trafikvolym och vidtar trafiksäkerhets- förbättrande åtgärder. 


Ingrid Hermansson

Ordförande
Karlskrona Centerpartikrets