Trädgårdsmästarutbildningen på Bubbetorp lämnar kommunen

I runt 20 år har Hermods bedrivit en Trädgårdsmästarutbildning i Karlskrona. En utbildning som varit populär och som leder till jobb. De senaste åren har verksamheten bedrivits på Bubbetorpsgård där miljö och lokaler erbjudit bra förutsättningar för verksamheten.

-”Trädgårdsmästarutbildningen har breddat kommunens utbildningsutbud och företagande och gjort Karlskrona attraktivare för fler" menar Magnus Larsson gruppledare för Centerpartiet i Karlskrona.”

Så kom beskedet om att Hermods nu sagt upp hyresavtalet på Bubbetorpsgård och att verksamheten flyttar till Softcenter i Ronneby.

-”Schabblet från Karlskronaalliansen och den Liberalt ledda Arbetsmarknadsnämnden, äventyrar Arbetsmarknadscentrum och framtiden för Bubbetorpsgård, kastar nu inte bara ut de sköraste på arbetsmarknaden i osäkerhet och ovisshet, det innebär också att företagande, jobb och värdefulla utbildningstillfällen lämnar Karlskrona kommun, säger Centerpartiets gruppledare Magnus Larsson i en kommentar.”

Från Centerpartiets sida har vi flertalet gånger varnat för denna utveckling då signalerna från Trädgårdsmästarutbildningen varit tydliga. Vi har lyft frågan flertalet gånger i såväl fullmäktige som kommunstyrelsens allmänna utskott och krävt ageranden som möjliggör att verksamheten kunde bli kvar i Karlskrona. Här har ett snabbt och kraftfullt agerande från Karlskronaalliansens sida trotts påstötningarna helt uteblivit.

-”Bristen på helhetssyn och uteblivit agerande för att värna företagande och utbildningstillfällen har blivit en dyrköpt historia för Karlskrona. Den här frågan är oerhört dåligt hanterad av Karlskronaalliansen bestående av M, SD, KD och L, konstaterar Magnus Larsson (C).