Olofström
Centerpartiet lokalt

Gränum

IngressOlofström den 30 juni 2017

Blt hade enintressant artikel måndagen den 26 juni som kräver kompletterande information.
Det gäller Sara Rudolfssons beskrivning av Gränum och småbyarnas situation.

Man kan utan vidare påstå att den positiva utvecklingen har skett trots att Socialdemo-
kraterna ständigt motarbetat byn. Sara nämner skolan som är en F-3 skola efter
att Socialdemokraterna med Saras far Rolf Persson i spetsen amputerade den
genom att flytta mellanstadiet till Jämshög, den lilla skolan skulle fylla den
lite större skolan. Detta gjordes trots ett totalt motstånd från Gränumsbornas
sida, S lyssnade överhuvudtaget inte.

Centerpartiet
propagerade för att behålla mellanstadiet, där fanns då ca 90 barn på skolan.

Nu finns förhoppningar att elever ska komma till genom en satsning på miljöskola som vi
hoppas blir bra och om tillströmningen blir tillräcklig kanske det kan bli F-6
igen. Då krävs en utbyggnad.

Sara har rätt i att det är gränumsborna själv som ska ha äran av utvecklingen.

Hon nämner den goda tanken med försköning av byarna där det anslås en halv miljon om året
vilket är en sanning med modifikation. I Vilshult och Hemsjö fungerade
upplägget bra och invånarna fick ge förslag på vad som behövdes även om en del
egentligen borde gjorts ändå för det rörde sig om vanligt underhåll. I Gränum
bjöds inte in till något samråd utan det var den lokala S-föreningen som ville
ha en mikropark som inte kan ha kostat någon halv miljon samtidigt som man drog
in stödet till fritidsgården på ca 12000kr som elen kostade.

I Kyrkhult får man inte heller någon halv miljon eftersom S där plockat bort 300000kr till
medfinansiering i KOM-projektet, det blir alltså 200000 kvar som de får förfoga
över.

Rolf Jönsson

Gruppledare
för Centerpartiet