Närodlad politik för olofström

Vad betyder Närodlat för dig?

Att det gror och växer och det mesta finns nära dig? Det kan även innebära att ideér och förslag växer fram där du lever och bor. Att samtal mellan olika människor bär frukt i beslut som ska tas i politiken, hur skolan ska ge lust till lärande, hur de äldre ska trivas med tillvaron och tonåringarna ska tro på jobb och framtid.

Våra rötter i landsbygden gör att vårt engagemang där är starkt. Därför är det viktigt för oss att vi har en nära service även för boende på landsbygden, att lägenheter byggs även utanför tätorten o.s.v.

Centerpartiet kommer även fortsättningsvis jobba för att Olofströms kommun är en bra och trygg kommun att leva i för våra äldre, barnfamiljer och ungdomar. Se mer om våra förslag och tankar nedan samt i vårt valprogram!

Trygghet och säkerhet i Hela Olofströms kommun!

Olofström har de senaste åren upplevt stölder, bränder och ökade drogproblem. Det krävs nya medel och verktyg för att få stopp på detta.

  • Mer närvarande polis och snabbare insatser.
  • Kameraövervakning i våra utsatta områden och i våra lokaler och utrymmen där stöldbegärliga varor finns, t.ex. skolor och parkeringar.

Kommunikation: Fiber – Cykel/Permobilvägar – Landsbygdens vägnät.

Att hålla nära och tät kontakt med sin omvärld får hela tiden ett större och större värde och behoven ökar.

  • Fiber är idag en förutsättning allt vi ska göra. Allt från sociala behov till utbildning, myndighetskontakter och arbete. Kommunen har ett tungt ansvar för en heltäckande utbyggnad i Olofström, de vita fläckarna måste bort.
  • Cykel/permobil vägar ska byggas ut till Kyrkhult, Gränum och Vilshult. (finns redan till Jämshög). Viktigt att bygga dem för en framtida ökad användning av permobiler hos rörelsehindrade och äldre. Är också bra för hälsan och miljön.
  • Landsbygdens vägar är under all kritik. Underhållet är eftersatt och måste öka.

Ökat företagande.

Olofström har ett ensidigt näringsliv som måste differentieras och bestå av mer än verkstad och bilar. Miljöteknik, vård/omsorg och skola är områden som Olofström behöver få mer av.

  • För att stimulera och förbättra oss vill Centerpartiet att det startas ett entreprenörsprogram på Nordenbergsskolan och profil i miljöteknik på Högavångskolan med uppföljning i gymnasiet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.