Västralid

Nytt särskilt boende i Olofström

Holjeskolans öde har diskuterats i Olofström i många år. Socialdemokraternas enda förslag var länge att renovera gamla Holjeskolan och där placera det nya boendet.

I gamla smittade lokaler skulle man renovera skapa ett boende som de hävdade skulle kosta 60 miljoner.

Vi från Centerpartiet hävdade att platsen var fel, renovera är fel, riv istället och uppskattade kostnaderna istället till 140 miljoner. Socialdemokraterna ändrade sig inte utan fick också medhåll av Vänstern och Kristdemokraterna.

Nu har frågan kommit upp igen och S har ändrat sig och tycker nu också att den ska rivas och som följd på det tycker V och Kd likadant.

När frågan varit uppe för behandling har storleken endast handlat om 6 avdelningar som innebär 48-66 platser som är den mest optimala utifrån verksamhetens olika behov. Det är det de flesta andra väljer som ska bygga nytt. Beräknad kostnad är 261 miljoner inklusive nytt centralkök.

Vid ett Ksau-möte nu i augusti fanns ett ärende om plats för nytt äldreboende. Vid sittande möte uppkommer en diskussion om att framtida behov är 90 platser, enligt en utredning från socialförvaltningen från 2018. Helt plötsligt läggs förslag från Annika Sjöstedt och Morgan Bengtsson om dessa 90 och ärendet utökats med 30 platser. Kostnaden ökar i ett nafs med ca 110 miljoner till 370miljoner. På en timme har Morgan Bengtsson, Annika Sjöstedt och Carmen Björkman ökat kommunens skuld med 110 miljoner utan någon som helst ekonomisk analys eller tanke om vad det innebär för vår totala ekonomi. Intressant är också att Sverigedemokraten Max Nielsen som inte hördes i omröstningen, på en direkt fråga från mig, vad han röstade på svarade att han höll med Socialdemokraterna. Han var lika ekonomiskt oansvarig.

Jag beställer sedan den utredning som det hänvisades till och där framgår att det är Västralid och Klinten som behöver ersättas, tillsammans 63 platser. Övriga boendeplatser går att uppdatera till full godkända boenden likaså med behovet för funktionsstöd. Det finns också som reservation från Centern och Moderaterna när beslutet togs i Socialnämnden

Hela utredningen är ett utdömande av vår nuvarande situation och nästan allt ska in i det stordriftsbygge som nu föreslås. Inte ens Brännaregårdens nuvarande 18 platser duger till Morgan, Max, Klavs eller Annika. Det står i utredningen att det ligger alldeles för nära en starkt trafikerad väg. Vem har tidigare hört från någon annan att det är ett problem?

I så fall är ju det problemet mycket större vid Holjeskolan där både Idrottsvägen och ännu större R15 går nära.

När vi nu ser hur kostnaden blev för Borggården som drevs upp av en orimlig tidsplanering som var dömd att misslyckas så borde Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet begripa att inte göra om samma misstag igen.

Morgans enda argument var att det fanns VA framdraget och att tomten var lätt bygga på. Totalt felbedömt, Morgan.

Centerpartiet föreslog Fritzatorpet som kunde blivit ett mycket bra boende med den knappa tid som fanns. Det var synd att det inte blev så.

Centerpartiet föreslår ett boende vid Danskasjön, inte skjutbanan, med 6 avdelningar, ca 60 platser, gärna ett plan, högst två våningar.

Rolf Jönsson

Gruppledare för Centerpartiet