Ronneby
Centerpartiet lokalt
  • / Silke Jacob

Silke Jacob

Personbild


Bor i Belganet

Ersättare i Centerpartiets distriktsstyrelse i Blekinge
Kassör i Backaryd/Öljehults Centerpartiavdelning

Ersättare i Kommunstyrelsen och dess budgetberedning samt i AB Ronneby Helsobrunn
Ledamot i Utbildningsnämnden

Nämnden för psykiatri och habilitering i Landstinget Blekinge
Ersättare i Ungdomsrådet i Landstinget Blekinge

Kontakta Silke Jacob

Kontakta Silke

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....