Sölvesborg
Centerpartiet lokalt

CENTERPARTIETS STÄMMA I KARLSTAD 25 T O M 29 SEPTEMBER

Ulf missar inte en chans att framhålla Östersjön. Under Miljö och klimatdebatten framhöll han en rad viktiga åtgärder.

Centerpartiet bör slå vakt om det kustnära fisket och vidta åtgärder för att motverka de skador som orsakas av det storskaliga fisket såsom bottentrålning i känsliga områden.

Spökgarn är ett mycket stort problem. Centerpartiet behöver verka för att fiskegarn tillverkas i nedbrytningsbart material.

Dessutom föreslår Ulf att ett Östersjönätverk bildas och, om det finns förutsättningar, en Östersjöfond som kan hjälpa vid olyckor och katastrofer. Exempel det som hände i floden Wisla.

Senaste nytt från Sölvesborg

Fler nyheter

Vad händer hos Centerpartiet i Sölvesborg?
Gruppmöten 2020

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.