C värnar det kustnära fisket i Östersjön

Det lokala och kustnära fisket är idag en krympande näring som kämpar hårt för sin överlevnad. Centerpartiet i Sölvesborg föreslår därför flera konkreta åtgärder för att underlätta villkoren för dagens fiske och fiskindustri i Blekinge.

Ökningen av säl och skarv i Östersjön är ett allvarligt hot mot både förekomsten av fisk och våra fiskares överlevnad. Enbart skarvens konsumtion av ål är av samma storleksordning som fiskets fångster. Sälen äter inte enbart upp fisken utan gör även stor skada på fiskarnas dyrbara utrustning. Även problemet med sälmask har ökat och sälmasken drabbar nu inte bara torsken utan också våra övriga fiskarter i Östersjön.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Tillåta betydligt utökad skyddsjakt på säl och skarv.

Ett annat hot mot det lokala fisket och fiskeindustrin är att försäljningen av fiskekvoter idag köps upp av allt större fiskeföretag. VI måste se till att fiskekvoter kan överlåtas inom familjen alternativ att det ska finnas förköpsrätt för våra befintliga fiskare i Sölvesborg. En farhåga vid införandet av individuella kvoter är att det småskaliga fisket kommer att sälja sina kvoter till större och effektivare fartyg, vilket i sin tur kan leda till att många kustsamhällen förlorar sitt lokala fiske. Utan regleringar kan detta mycket väl hända och därför är det vanligt att införa begränsningar för handeln med kvoter, där storskaligt fiske inte får lov att köpa ut det småskaliga. Det småskaliga fisket kan då antingen ha ett eget kvotsystem, eller förvaltas på annat sätt.

Viktigt är också att, förutom nationella regleringar, se till att Sverige inte viker ner sig på EU nivå så att villkoren för våra fiskare försämras utan tvärtemot förstärks.

Centerpartiet i Sölvesborg vill:

  • Rädda fiskekvoter för det kustnära fisket
  • Säkra villkoren för det småskaliga, kustnära fisket även på internationell nivå

Vi måste på alla sätt se till att förbättra förutsättningarna för våra fiskare och vår fina fiskindustri i Sölvesborg och Blekinge. Vi inom centern lovar att kämpa för detta på alla nivåer (kommun, region och riket).

Centerpartiet Sölvesborg

Ronny Berggren, Per Milton, Ulf Svensson