Se över förutsättningarna för Valjevikens simhall!

Centerpartiet i Sölvesborg vill vara tydliga med att vi vill att förutsättningar ges för att Valjevikens simhall åter öppnas för allmänheten.  

Att öppna Valjevikens simhall för allmänheten ger flera möjligheter. Simskola i närområdet gör det bättre för närmiljön med mindre utsläpp från bilar. En simhall har också ett mervärde som rekreation för kommuninvånarna gärna i kombintion med gym och varmvattenbassäng för gamla och reumatiker. 

Det förhandlingsätt som gavs innan kanske inte var det mest optimala men det finns mycket att vinna på att kommuninvånarna åter har en simhall att gå till. Det behöver tillsättas en badhusgrupp som ser över avtalen och förhandlar med stiftelsen som äger Valjeviken. Då det förra konceptet med tillsättande av en konsult för att se över avtalen inte ledde till något behövs det nya grepp för att sölvesborgarna åter ska ha en simhall i kommunen.

Centerpartiet ser fram mot att vi åter får en simhall i kommunen.