Tillsammans blir vi en slagkraftig opposition!

Det politiska landskapet i Sölvesborg har förändrats och i samband med Samstyrets intåg har även oppositionen omformats för få en bättre utväxling på oppositionspolitiken. Här redovisar vi några exempel på vad detta betyder i praktiken för vår närodlade och C-märkta politik.

På Sölvesborgs budgetfullmäktige hade vi i Centerpartiet i den gemensamma oppositionsbudgeten med flera förslag som fanns med i den valplattform som partiet hade lokalt. Några av dem redovisar vi nedan.

Centerpartiet vill ha en stärkt barn och elevhälsa som ska finnas i hela kommunen på förskolor och skolor. Vi vill också se ett fortsatt värdegrundsarbete för jämlikhet och ökad medvetenhet bland barn och unga. Med goda förutsättningar för den yngre generationen får vi goda förutsättningar för det framtida samhället.

I budgetförslaget från oppositionspartierna fanns även med en satsning på en samordnad varudistribution tillsammans med Karlshamn. Detta fanns tyvärr inte med i Samstyrets förslag, det hade strukits. Med en gemensam varudistribution hade det kunnat blivit enklare för lokala företag att vara med i upphandlingarna vad gäller kommunerna.

Arbetet med att ha en bra folkhälsa och att förebygga psykisk ohälsa är viktigt. I budgetförslaget från oppositionen fanns förslaget med om en satsning på just detta så viktiga område. Centerpartiet har tidigare lyft frågan om att förebygga den psykiska ohälsan och nu fanns den i den budget som lades fram av den samlade oppositionen, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänstern.

Även fortsättningsvis kommer vi i Centerpartiet att föra fram en företagarvänlig ekonomisk politik. Vi kommer att verka för mindre regelkrångel, uppmuntrande av innovationer och miljövänliga lösningar som leder till ett mer privat företagande och arbetstillfällen utanför offentlig sektor. Vi kommer inte alltid att vara överens med de andra oppositionspartierna men att vara i opposition innebär även att vi kommer noga att följa vad Samstyret har för politik. Tillsammans blir vi en slagkraftig opposition.

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp Sölvesborg

Ulf Svensson

Pär Milton

Ali Kader

Johanna Bengtsson