Bygg inte i Vitahall

Att skövla den tätortsnära skogen på Vitahall får Sölvesborg att bli mer fattigt på natur och bokskog. Många äldre och även andra som har ett nära strövområde här vittnar om hur viktigt detta område är som rekreation för Sölvesborgarna. Den skog som här går tillspillo kan inte nog värderas mot vad det blir med ett nytt bostadsområde som skulle bli fallet här. Ett nytt bostadsområde ska växa fram i innerhamnsorådet och det finns flera andra platser som det går att bygga på. Centerpartiet menar att här måste man ta vara på den tätortsnära skog som finns på Vitahall och inte tillåta någon avverkning. Frågan är också hur tillväxt sker i kommunen. Det kanske inte bara beror på att man tar bort skogen här för att få nybyggda hus utan även att man har naturen inpå sig. Bokskogen har sedan länge varit ett av Sölvesborgs varumärke och signum.

Ulf Svensson, gruppledare för Centerpartiet i Sölvesborg.