Ersättning till drabbade fiskare?

 Ska vi ha något som är närfiskat och fiskat inom rimliga gränser kvar?

I och med att de som utövar sitt fiske och har sin inkomst i detta ser det mörkt ut. Frågan är om det blir några ersättningar som betalas ut för fiskestoppet som var. Sillfisket var stilla i 4 månader och torskfiskestoppet i över 8 månader. Kan man inte utöva sitt yrke så blir det att man i förlängningen slutar att fiska. Då blir det även svårare att rekrytera nya fiskare. Enligt EU: stadgar och landsbygdsministern (s) blir det inga pengar som går till ersättning för de som fiskar. Ett undantag från den ekonomiska situation som fisket befinner sig i hade varit försvarbart då den hade stöttat svensk livsmedelsproduktion. Även beredningsindustrier, minknäring m.fl. blir drabbade av att det inte blir ersättning för förlorad arbetsinkomst till fiskarna. Undertecknad har tagit kontakt med  Centerpartiets riksdagsledamöter som har bl.a. fisket på sitt bord och det har även framförts på andra sätt i riksdagsdebatter. Blir det inga pengar har vi snart inga fiskare kvar i landet. Då är det kört med svensk fisk på tallriken. Vi måste slå vakt om vår egen livsmedelsförsörjning. Vid en större global kris är det inte alls säkert att vi kan förlita oss på att andra länder kommer att avyttra sina livsmedel till oss. 

Ulf Svensson, gruppledare Centerpartiet i Sölvesborg.