Politiska uppdrag 2019-2022 sölvesborgs kommun

Kommunstyrelsen

Ulf Svensson, ledamot

Pär Milton, ersättare

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter:

Ulf Svensson, gruppledare

Pär Milton

Ali Kader, ersättare

Omsorgsnämnden

Pär Milton, ledamot

Jesper Bengtsson, ersättare

Barn och utbildningsnämnden

Carina Ahlgren, ledamot

Ali Kader, ersättare

Kultur & Fritidsnämnden

Ronny Berggren, ledamot

Byggnadsnämnden

Thomas Arvidsson, ersättare

Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden

Carina Ahlgren, ersättare

Valnämnden

Ali Kader, ledamot

Överförmyndarnämnden

Sven-Inge Antonsson, ersättare

Text