Vi tror på en Liberal politik - för Blekinges bästa

Bild

Sällan har vikten av demokratiska värderingar varit så tydlig. Kampen för att försvara vår frihet och demokrati är lika viktig igår, idag och imorgon. Alltid. Det visar att Centerpartiets röst behövs, nu mer än någonsin. En röst på Centerpartiet är en röst för det öppna och fria samhället, för demokrati, yttrandefrihet, föreningsfrihet och alla människors lika rätt och värde.

Vi behöver försvara den liberala demokratin mot dem som vill montera ner pressfriheten och rättsstatens principer om att alla är lika inför lagen. Vi behöver än en gång slå fast att kvinnor har oinskränkt rätt till sina egna kroppar. Vi kommer att fortsätta att hylla mångfalden när andra väljer att hala ned och gömma undan prideflaggor.

Vi vill se till att göra oss mindre sårbara genom att samarbeta mer, inom Sverige och internationellt. Samtidigt ser vi att vår landsbygd är helt avgörande för vår krisberedskap och vår självständighet. Det är där vi ska få tillräckligt med mat och mer förnybara bränslen så att vi kan minska vårt beroende av olja och gas.

Vi vill att besluten ska fattas nära människan. Vi vet hur viktig skolan är för hela byn, för barnens lärande och utveckling. Vad småföretagen betyder för möjligheten till jobb och pengar till välfärden. Vi vet att det måste finns bra vägar och snabbt bredband i hela landet. Att en nära sjukvård påverkar
tryggheten och tilltron i samhället. Och att vi aldrig kan vara nöjda förrän kvinnor och män behandlas lika. Allt detta kommer vi att kämpa för. För vi vet att vi tillsammans kan bättre. 

Vi kommer alltid att vara en kraft som gör det som krävs, för klimatets bästa, för landsbygdens bästa. Och för Blekinges och Sveriges bästa.

Centerpartiet i Blekinge arbetar för:

  • Att individens frihet sätts främst även på lokal och regional nivå.
  • Att alla ska känna trygghet till samhället.
  • Att alla ska känna till rättigheter och skyldigheter.
  • Att vara den liberala rösten som tar avstånd från främlingsfientliga krafter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.